Auto Louwes nieuwe en gebruikte auto's - Banden

Banden

De banden onder uw auto zijn in belangrijke mate bepalend voor uw veiligheid. De fabrikant onderwerpt daarom autobanden aan een zeer grondig onderzoek en zeer zware praktijkbeproevingen alvorens ze voor het betreffende type worden goedgekeurd. Voor uw veiligheid is het noodzakelijk deze banden goed te laten onderhouden en bij vervanging uitsluitend de door de fabrikant goedgekeurde merken en typen te laten monteren. In uw instructie- en onderhoudsboekje staat precies aangegeven welke banden voor uw auto geschikt zijn.

Op deze pagina hebben wij alle belangrijke wetenswaardigheden over banden op een rijtje gezet, bijvoorbeeld het belang van de juiste spanning, maar ook de informatie die de slijtage van een, band aan u kan geven. Die informatie maakt ook duidelijk dat het belangrijk is uw banden regelmatig te (laten) controleren. En mocht u na het lezen van deze pagina nog vragen hebben of meer willen weten dan is uw Auto Louwes vanzelfsprekend het aangewezen adres.

Alleen met de juiste banden op de juiste spanning en in de juiste conditie komen de besturings- en wegliggingseigenschappen van uw auto zoals die bij het ontwerp zijn vastgelegd volledig tot hun recht. Het contactvlak van een band met de weg is niet groter dan een handpalm. Op deze oppervlakte maal 4 rust de veiligheid van u en die van anderen. Een band moet daarbij regelmatig erbarmelijke omstandigheden trotseren; remmen, optrekken, plotseling uitwijken, kuilen, regen, sneeuw etc. Daarnaast zijn ze bepalend voor uw 'gevoel' met de weg en in belangrijke mate - door de schokdempende werking - voor het comfort in uw auto. Daarom is de montage van banden met de juiste kenmerken voor uw auto van het grootste belang!

Op de zijkant van elke band worden tijdens het productieproces een groot aantal coderingen aangebracht die ook voor u als berijder waardevolle informatie kunnen bevatten.
band

Slijtage indicator: een verhoging in de belangrijkste groeven van het loopvlak, minimaal 4 stuks over de omtrek van de band verdeeld. Zodra deze indicatoren zichtbaar worden, zullen de banden vervangen moeten worden; de minimum profieldiepte in de hoofdgroeven is wettelijk bepaald op 1,6 mm en moet rondom aanwezig zijn.

Merk en type band: laat nooit verschillende merken en/of typen banden onder uw auto monteren.
Bandenmaat: let er op dat zowel voor als achter dezelfde bandenmaat gemonteerd wordt en houd u daarbij aan de door de fabrikant toegestane maten.

Code maximale snelheid: dit is een letter die staat voor de maximaal toelaatbare snelheid.

Code maximale belasting: dit is een belastingsindexcijfer dat is samengesteld uit de maximale belasting en de maximale snelheid die toegestaan is voor de band. Auto Louwes informeert u graag over de exacte betekenis van deze codes.

Toelatingsnummer Europese Economische Commissie: alleen banden met zo'n toelatingsnummer mogen op de Europese markt aangeboden worden.

Productiedatum: op de band staat ook altijd een productiedatum, deze wordt weergegeven door 3 cijfers; de eerste 2 de productieweek en de laatste het productiejaar. Banden verouderen altijd, ook al zijn ze nooit gebruikt. let er vooral bij goedkope bandenaanbiedingen op dat ze van een recente productiedatum zijn.

Het profiel van een band is onmisbaar voor het goed functioneren. Zonder dit profiel zou de wegligging van uw auto een stuk minder zijn en de remweg aanzienlijk langer. Bovendien zorgt dit profiel ervoor dat bijvoorbeeld scherpe steentjes de feitelijke band niet beschadigen. Het belang van het profiel komt echter het meest duidelijk tot uiting bij regen. Zonder profiel zou de band tijdens hard rijden op het water gaan drijven: 'aquaplaning'. De auto rijdt dan over een waterfilmpje en is hierdoor volledig onbestuurbaar. Het profiel in de band zorgt er voor dat het overtollige water efficiënt wordt afgevoerd waardoor het contact met de weg behouden blijft. Naarmate de band slijt wordt de kans op aquaplaning groter.

Een autowiel moet perfect in balans zijn. Zo wordt het gewicht van het ventiel gecompenseerd met een stripje lood aan de andere zijde. Auto Louwes beschikt over speciale elektronische apparatuur om uw wielen op onbalans te controleren en deze met loodstripjes te corrigeren. Door kuilen in de weg of door te strak langs de stoeprand te parkeren kan het voorkomen dat zo'n stripje los schiet.Vaak kunt u onbalans herkennen aan een trilling in het stuur die pas bij een bepaalde snelheid optreedt. Zo'n trilling is niet alleen onaangenaam maar veroorzaakt ook vroegtijdige slijtage van wielophanging, stuurinrichting, wiellagers en banden.Tijdens onderhoudsbeurten worden deze zaken altijd door Auto Louwes gecontroleerd. Mocht u tussentijds veranderend rijgedrag bemerken, dan is het verstandig even bij Auto Louwes langs te gaan.

Het is voor uw veiligheid en de levensduur van uw banden noodzakelijk dat u regelmatig (minimaal één keer per maand) de bandenspanning controleert. Een bandenspanning die 20% te laag is verkort de levensduur van de band met 30%, daarnaast wordt het brandstofgebruik aanzienlijk verhoogd. Een zachte band heeft ook een te grote vering waardoor de temperatuur veel te hoog kan oplopen en er gevaar voor een klapband ontstaat.Te harde banden zijn ook niet aan te bevelen. Het contactvlak met de weg wordt hierdoor verkleind waardoor een langere remweg nodig is, door het te kleine loopvlak slijt de band harder en het rijcomfort gaat door de verminderde demping aanzienlijk achteruit. De bandenspanning moet gemeten worden bij koude banden, er mag niet meer dan 2 á 3 kilometer mee gereden zijn.Wilt u de spanning onderweg meten, bijvoorbeeld tijdens de vakantiereis dan dient u 0,3 bar bij de geadviseerde spanning op te tellen. Welke bandenspanningen voor uw auto gelden staat meestal op een sticker aan de binnenzijde van uw linker voorportier. Is dat niet het geval, kijk dan in uw instructieboekje. De opgegeven bandenspanning varieert per autotype en gebruik. Zo gelden bij volle belasting en bijvoorbeeld het trekken van een caravan andere waarden.Volg steeds de voorschriften in de spanningtabel. Daling van de druk kan een aantal oorzaken hebben. Er is altijd een geringe ontsnapping door het rubber van de banden heen. Ook een sterke daling van de buitentemperatuur kan tot een lagere druk leiden. Hoe goed de banden tegenwoordig ook zijn; een spijker, een schroef of glas kan altijd voor een lek zorgen. Een band met binnenband zal onmiddellijk leeg lopen. Een Tubeless band (vrijwel alle auto's hebben tegenwoordig Tubeless banden) zal meestal heel langzaam z'n druk verliezen; in de constructie van de band is een speciale laag opgenomen die het voorwerp omsluit en daarmee de lekkage minimaliseert. Als u er snel mee langs komt bij Auto Louwes dan kunnen we de band vaak nog repareren. Er mee doorrijden leidt op termijn tot onherstelbare schade aan de band. Het verdient aanbeveling om tijdens de spanningcontrole ook het loopvlak te inspecteren.

Het zal niet zo vaak voorkomen dat u 4 nieuwe banden tegelijk moet laten monteren. Meestal zijn de 2 voorbanden door de zwaardere belasting het eerst aan de beurt. De meeste auto's hebben voorwielaandrijving. De grip van de achterwielen is daardoor minder dan die van de vooras. Bij het remmen wordt nog meer druk op de voorwielen geconcentreerd. Door de nieuwe banden achter te monteren en die van de achterwielen voor te plaatsen wordt de gripverdeling het meest geoptimaliseerd.

Uw wielen zitten niet zomaar recht onder uw auto gemonteerd. De wielstanden zijn zowel voor als achter nauwkeurig in de fabriek vastgesteld. Een verandering in die wielstanden kan abnormaal snelle en onregelmatige slijtage tot gevolg hebben. Bovendien kunnen weggedrag, bestuurbaarheid en veiligheid negatief beïnvloed worden (soms ook zonder dat u bij het rijden iets merkt). Zo'n verandering in de wielstanden kan ontstaan door slijtage, maar ook door een forse aanraking met een stoeprand of een gat in het wegdek. Regelmatige controle is ook hier het advies, zeker als een wiel een 'tik' heeft gehad. Auto Louwes kan vaak aan de manier van slijten al zien of er een afwijking in de sporing is.

Auto Louwes kan aan het profiel van de banden al zien of er iets niet in orde is. De manier waarop een band slijt geeft aan of er een afwijking in de afstelling is. Een lekke band zal hij altijd eerst demonteren alvorens tot reparatie over te gaan. Sommige beschadigingen zijn namelijk alleen van binnenuit goed te beoordelen. Auto Louwes zal afhankelijk van de mate van slijtage van de band en de beschadiging met u overleggen of reparatie zinvol is of dat u de band beter kunt vervangen.

Informeer naar ons assortiment banden, wij geven u de prijzen inclusief BTW en montage. Als extra service slaan wij uw winter- en zomerbanden tegen een kleine vergoeding op!

 

Maak een afspraak

 

Auto Louwes onderhoud

ABC onderhoud BandenOnderdelenUitlaten
Airco ServiceDiagnose specialistRemmenUitlijnen
APK keuringOlie verversenSchadeherstel

Bij onderhoudsbeurten zal Auto Louwes altijd aandacht geven aan de conditie van de banden. In de APK-keuring zijn een aantal wettelijke eisen opgenomen met betrekking tot uw banden:

  • De banden mogen geen beschadigingen hebben waarbij het karkas zichtbaar is.
  • De banden mogen geen uitstulpingen vertonen.
  • De profieldiepte van de hoofdgroeven van de banden moet over de gehele omtrek minimaal 1,6 mm zijn
  • De banden mogen niet opgesneden zijn.
  • Het loopvlak van de banden mag geen elementen bevatten die tijdens het rijden naar buiten kunnen steken.
  • De banden op één as moeten dezelfde karkasstructuur hebben (in geval van nood mag u wel een z.g.’thuiskomer’ monteren mits u snelheid en rijgedrag aanpast).

Het is goed u bij de APK eisen te realiseren dat dit minimum eisen zijn die het moment aangeven van waar het strafbaar is met de banden te rijden. Auto Louwes zal u uit oogpunt van veiligheid al in een eerder stadium adviseren de banden te vervangen. In de ons omringende landen liggen de minimum eisen voor banden vaak aanzienlijk hoger.

Bij reparatie aan of vervanging van een band zal Auto Louwes altijd een nieuw ventiel monteren.Want een ventiel heeft net als de band nog al wat te verduren. Zo staat er tijdens het rijden met een snelheid van 100 km een constante centrifugaalkracht op van ± 1,7 kg. Door oneffenheden in het wegdek die aan de velg worden doorgegeven ontstaan piekbelastingen die tot een veelvoud hiervan kunnen oplopen. Het ventiel is in belangrijke mate medebepalend voor de afdichting en de levensduur van de banden. Let er daarom op dat het ventiel altijd van een goed ventieldopje is voorzien. Ontbreekt dit dan kan vuil bij de eerstvolgende keer dat u de bandenspanning controleert lekkage veroorzaken.

Auto Louwes nieuwe en gebruikte auto - Occasions

Occasions

Auto Louwes verkoopt zowel personenauto’s als bedrijfswagens. Personenauto’s in alle prijsklassen, bedrijfswagens van klein tot 3500 kg. laadvermogen.

Auto Louwes nieuwe en gebruikte auto - Private lease

Private lease

Auto Louwes kan u een passend voorstel maken op basis van een nieuwe of jong gebruikte auto naar keuze. Het maandbedrag wordt berekend aan de hand van de aanschafwaarde van de auto, het aantal kilometers dat u denkt te gaan rijden en de totale looptijd van de leaseperiode.

Auto Louwes - nieuwe en gebruikte auto's - Onderhoud

Diensten

Met een regelmatige onderhoudsbeurt voorkomt u onaangename en dure verrassingen. Auto Louwes biedt professionele en vakkundige service voor onderhoud en reparaties. Wij gaan snel en efficiënt te werk en houden de kosten daardoor minimaal.