Auto Louwes nieuwe en gebruikte auto's -

Uitlaten

Het uitlaatsysteem onder uw auto vervult een aantal belangrijke functies. De uitlaat voorkomt geluidshinder door het lawaai van de motor te dempen, verbetert de prestaties van de motor door de juiste tegendruk te bieden en vermindert de milieubelasting door via een chemische reactie schadelijke stoffen in onschadelijke om te zetten. Om deze taken, naar behoren te kunnen vervullen is het belangrijk dat het uitlaatsysteem nauwkeurig volgens fabrieksspecificaties is samengesteld. Alleen als u een originele uitlaat laat monteren weet u voor 100% zeker dat deze aan alle voorwaarden voldoet om optimaal te functioneren. Vooral op het gebied van uitlaten worden nogal eens goedkope imitatieproducten aangeboden. In deze pagina maken wij u duidelijk waarom voorzichtigheid bij deze aanbiedingen op zijn plaats is.

De uitlaat loopt vanaf de cilinders onder de bodem van de auto door tot net onder de achterbumper; de enige plaats waar hij zichtbaar is. Alles bij elkaar is het uitlaatsysteem zo’n 3 meter lang,flexibel aan de onderzijde van de auto bevestigd, zonder de carrosserie te raken. Het is een systeem dat aan slijtage onderhevig is; de diverse onderdelen kunnen afzonderlijk worden vervangen. De samenstelling is afhankelijk van het type motor, de cilinderinhoud en het model van de carrosserie.

 

De maatvoering van een uitlaatsysteem is uiterst belangrijk. Het zit star verbonden aan de in rubber blokken opgehangen bewegende motor. Het flexibele ophangsysteem dient er voor om de trillingen die hierbij ontstaan op te vangen.Voor de levensduur van de uitlaat is het van groot belang dat dit op de juiste wijze gebeurt.Te grote spanningen op een punt leiden tot metaalmoeheid en daardoor breuk of scheurvorming. De afstand tussen de bodem en uitlaat is nauwkeurig bepaald. Montage te dicht onder de bodem geeft beschadigingen en resonanties terwijl een te ruime montage tot schade leidt bij verkeersdrempels en dergelijke.

Het uitlaatsysteem heeft het altijd zwaar te verduren. Naast de eerder genoemde motortrillingen werken temperatuurverschillen, condens, regen, sneeuw en 's winters pekel constant op de uitlaat in. Originele uitlaten zijn vervaardigd uit een speciale metaallegering die optimaal bescherming biedt tegen deze invloeden, waardoor de langst mogelijke levensduur verzekerd is. De verbindingen tussen de diverse onderdelen - die altijd extra kwetsbaar zijn - zijn verzwaard uitgevoerd.

De uitlaatgassen komen met een temperatuur van ± 900 ºC uit de motor. Als deze direct in de vrije lucht zouden komen ontstaat er een groot brandgevaar. Door de lengte van de uitlaat en de langsstrijkende rijwind worden de gassen afgekoeld tot een ongevaarlijke temperatuur. Daarnaast zorgt de lange uitlaat er voor dat er geen gassen in het interieur kunnen komen.

Geluiddemping

De verbranding in de cilinders veroorzaakt een lawaai dat alle geluidsnormen ver overschrijdt. Door de uitlaatgassen via een uitgekiend systeem van geperforeerde pijpen, tussenschotten en absorptiematerialen door de kamers van de geluiddempers te voeren wordt het geluid drastisch gereduceerd tot ruim onder de internationaal geldende normen voor personenauto's.

Tegendruk voor de motor

De werking van uw motor wordt bepaald door de beheersing van het verbrandingsproces in de cilinders; het juiste mengsel brandstof/lucht en daardoor een zo gunstig mogelijk brandstofverbruik wordt mede bepaald door de snelheid waarmee de verbrandingsgassen worden afgevoerd. Hiervoor is een bepaalde tegendruk nodig; een originele uitlaat geeft precies de tegendruk die voor het verbrandingsproces ideaal is.

Bescherming van het milieu

De katalysator zet langs chemische weg gevaarlijke gassen om in minder gevaarlijke. Om dit proces optimaal te laten verlopen zijn temperatuur en samenstelling van de gassen van groot belang.De hoge temperatuur wordt bereikt door de katalysator vlak bij de motor te plaatsen waar de uitlaatgassen het heetst zijn (zorg daarom dat u uw auto nooit parkeert op een brandbare ondergrond, bijvoorbeeld dor gras!).De samenstelling van de gassen wordt gecontroleerd door een zogenaamde lambdasonde die vlak voor de katalysator in de uitlaat is gemonteerd. Afhankelijk van de gegevens die deze sonde doorgeeft wordt de samenstelling lucht/brandstof voor de motor elektronisch bijgestuurd. Mede door de katalysator en de lambdasonde is de uitlaat één van de belangrijkste onderdelen van uw auto geworden. Met de gegevens die daar gemeten worden wordt een compleet motormanagement systeem aangestuurd. Of u nu klimt of afremt of het nu warm of koud, droog of juist nat is, constant worden hoeveelheid brandstof en lucht in de ideale samenstelling gebracht. Het zal duidelijk zijn dat onduidelijke informatie binnen dit systeem direct leidt tot een slecht lopende motor en/of onnodig hoog brandstofverbruik. Aan de andere kant heeft een goed samengesteld systeem een zeer hoge betrouwbaarheid; een eventuele afwijking kan Auto Louwes met zijn speciale meet- en regelapparatuur snel corrigeren. Uitsluitend de door Auto Louwes gemonteerde uitlaatsystemen voldoen aan de door de fabriek vastgestelde specificaties.

De katalysator bestaat uit een roestvrijstalen behuizing met daarin een blok keramisch materiaal waarin duizenden kleine buisjes in de vorm van een honingraad zijn opgenomen. De wanden van deze buisjes zijn bekleed met edelmetaal zoals platina en rhodium. De hete uitlaatgassen worden door deze buisjes gevoerd. De edelmetalen veroorzaken een chemische reactie in de gassen waardoor ze van eigenschap veranderen. Zo wordt het giftige koolmonoxide omgezet in kooidioxide, onverbrande koolwaterstoffen in waterdamp en stikstofoxide in stikstof. Edelmetaal kan niet tegen lood, daarom is het van het grootste belang dat u uitsluitend loodvrije benzine tankt.

Sinds 1992 gelden er internationale afspraken die de uitstoot van koolwaterstoffen moeten beperken. Ook benzine bevat koolwaterstoffen die in de tank vrij komen. Deze dampen worden via een speciale leiding naar een koolstoffilter geleid en daarin opgeslagen. Tijdens het rijden worden deze dampen regelmatig afgezogen en in de motor verbrand. Hierdoor wordt voorkomen dat ze in de buitenlucht terechtkomen.

Zoals we al eerder aangaven is een uitlaat een onderdeel aan uw auto dat aan slijtage onderhevig is. De uitlaat is uit meerdere delen samengesteld zodat meestal niet het complete systeem hoeft te worden vervangen. Het meest kwetsbare deel is de achterste demper; die kan wel eens met een stoeprand of verkeersdrempel in aanraking komen en is gevoeliger voor roest omdat er altijd condens in neerslaat die slecht verdampt door de relatief lage temperatuur in dit gedeelte. Prettig voor u om te weten is dat Auto Louwes voor dit onderdeel lage all-in prijzen hanteert. Korte ritten zorgen voor de meeste slijtage, met name stadsverkeer is slecht voor het systeem; de vereiste temperatuur voor een goede werking van de katalysator wordt pas bereikt na een kilometer of 5 constant doorrijden.Tot dat moment slaat er veel verzuurde condens neer in het systeem die het binnenwerk van de uitlaat aantast.Veelvuldig stoppen en optrekken of bij korte ritten de motor veel aan- en uitzetten veroorzaken grote temperatuurverschillen en kunnen metaalmoeheid veroorzaken. Om onnodige reparatiekosten te voorkomen kunt u het beste bovengenoemde situaties vermijden. 's Winters is het vaak pekel waardoor de buitenzijde van de uitlaat wordt aangetast.Verder is goed motoronderhoud van belang; het tijdig vervangen van bougies, luchtfilter en motorolie hebben een grote invloed op de belasting van het uitlaatsysteem.

 

Maak een afspraak

 

Auto Louwes onderhoud

ABC onderhoud BandenOnderdelenUitlaten
Airco ServiceDiagnose specialistRemmenUitlijnen
APK keuringOlie verversenSchadeherstel

Bij de APK speelt de uitlaat een belangrijke rol. Allereerst wordt gecontroleerd of de uitlaat over de gehele lengte gasdicht is en of de uitlaat op alle steunpunten deugdelijk bevestigd is. Vervolgens wordt gecontroleerd of de uitlaatgassen aan de wettelijke eisen voldoen. Bij benzinemotoren wordt hiervoor een viergasmeting uitgevoerd en bij dieselmotoren een roetmeting. Deze testen mogen uitsluitend door erkende keurmeesters met goedgekeurde testapparatuur worden uitgevoerd. Auto Louwes heeft erkende keurmeesters en goedgekeurde testapparatuur in huis.

Auto Louwes nieuwe en gebruikte auto - Occasions

Occasions

Auto Louwes verkoopt zowel personenauto’s als bedrijfswagens. Personenauto’s in alle prijsklassen, bedrijfswagens van klein tot 3500 kg. laadvermogen.

Auto Louwes nieuwe en gebruikte auto - Private lease

Private lease

Auto Louwes kan u een passend voorstel maken op basis van een nieuwe of jong gebruikte auto naar keuze. Het maandbedrag wordt berekend aan de hand van de aanschafwaarde van de auto, het aantal kilometers dat u denkt te gaan rijden en de totale looptijd van de leaseperiode.

Auto Louwes - nieuwe en gebruikte auto's - Onderhoud

Diensten

Met een regelmatige onderhoudsbeurt voorkomt u onaangename en dure verrassingen. Auto Louwes biedt professionele en vakkundige service voor onderhoud en reparaties. Wij gaan snel en efficiënt te werk en houden de kosten daardoor minimaal.